Project Manager - Implementatie ITSM

Project Manager (Implementatie ITSM)

Functie:

Het project

Het project heeft als doel het configureren en implementeren van IT Service Management tooling, inclusief configureren, implementeren en vullen van de CMDB, ter ondersteuning van de processen- en diensten beschrijvingen zoals die binnen het KwaliteitManagement Systeem (KMS) zijn vastgelegd. Als IT Service Management tooling is TOPdesk geselecteerd. De projectomgeving is te betitelen als dynamisch waarbij met de wensen van verschillende gebruikersgroepen rekening dient te worden gehouden. In parallel met de implementatie van de ITSM tooling loopt een project voor de vernieuwing van de KMS procesbeschrijvingen. Na oplevering van de nieuwe procesbeschrijvingen worden deze geconfigureerd en getest binnen de ITSM tooling. Daarnaast omvat het project het definiëren van de ondersteunende CMDB en het realiseren van koppelingen met diverse bronsystemen voor de inhoudelijke vulling van de CMDB. Behalve het configureren en testen van de ITSM tooling en CMDB valt het trainen van de verschillende gebruikersgroepen binnen de scope van het project. Zowel het KMS project als het ITSM/CMDB project zijn gezien de sterke onderlinge afhankelijkheden en raakvlakken georganiseerd onder één gezamenlijke Stuurgroep. Beide projecten vallen onder de aansturing van de programmamanager.

De projectmanager is o.a. verantwoordelijk voor de volgende zaken:

De projecthygiëne: onderhoud planning, budgetbewaking, urenverantwoording, voortgangsrapportage, fase rapporten e.d. Hierin wordt de Projectmanager ondersteund door een Project Support Officer;
Voorbereiden rapportages aan de Programmamanager en de Stuurgroep;
Informatieverstrekking aan stakeholders (presentaties, rapportages);
Afstemming met omliggende projecten (waaronder KMS) en betrokken stakeholders;
Operationele planning, afstemming en algehele voortgang van de activiteiten binnen het project;
Afstemming met de Projectmanager van de leverancier t.a.v. lopende activiteiten, planning e.d.;
Voorbereiden van en deelname aan de WijzigingenBoard ter bespreking van gewenste functionaliteit die niet op een standaard wijze in de ITSM tooling kan worden geconfigureerd;
Bevorderen teamvorming en samenwerking binnen de projectteams;
Bewaken en pro-actief signaleren met betrekking tot kwaliteit aan de programmamanager;
Zorgdragen voor werken conform interne processen en procedures.

Profiel

Minimaal 5 jaar ervaring in projectmanagement;
Je bent 36 uur per week beschikbaar;
Minimaal HBO werk en denkniveau;
Aantoonbaar ervaring met meerdere ITSM implementaties, bij voorkeur met TOPDesk (andere ITSM tooling als alternatief);
Ervaring met het opzetten / inrichten van CMDB en het realiseren van koppelingen naar verschillende bronsystemen;
Ervaring met het opzetten van testprocessen en het organiseren van technische en functionele acceptatietesten;
Stevige projectmanager voor aansturing van externe implementatiepartner en managen van de vele interne stakeholders
Kwaliteitsgericht: kritische instelling, zowel naar processen als naar de eigen rol;
Daadkrachtig en resultaatgericht, (organisatie)sensitief;
Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
Organisatietalent;
Ervaring met Sharepoint, gebruik van Teams en MSOffice;
 

Locatie

Utrecht

Contact

E: ceyda@shaerp.nl
T: 06-25390797