Systeembeheerder - DevOps

Systeembeheerder (DevOps)

Functie:

Opdracht omschrijving

De DevOps / Systeembeheerder (Microsoft Windows en Citrix), adviseert bij de vertaling van de infrastructuur architectuur en functionele behoefte naar concrete oplossingen voor de LMS, hij/zij verhelpt verstoringen en bouwt oplossingen.

Je lost (aangereikte) problemen op door toepassing van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken. Je zorgt dus voor een optimale beschikbaarheid van de beheerde infrastructuur en participeert in projecten, migratietrajecten en changes (RFC’s) en geeft daarbij technische inhoudelijke adviezen en maakt impact analyses.
Daarnaast zal ook beheer worden uitgevoerd als onderdeel van de taakstelling. De verhouding Ontwerp/Bouw en Beheer zal vastgesteld worden naar de op dat moment geldende operationele behoefte.

Je werkt graag samen in een team van ontwikkelaars en beheerders en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen. Om structuur te geven aan deze werkzaamheden werken wij middels scrum/agile methodiek. Je bent niet snel uit het veld geslagen, ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt.

Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer. Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied. Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. Je neemt deel aan consignatiediensten maar wij werken ook samen met de operatie hierdoor ben je bereid om soms ook buiten de reguliere werktijden je collega's te ondersteunen. Je bent bereid om te reizen en ook op andere locaties ondersteuning te verlenen.

Doelstelling:
De kandidaat adviseert en ondersteunt het WerkPlekkenTeam (WPT) om een landelijk afgestemde werkplek voorziening conform architectuur eisen van de Landelijke Meldkamer Samenwerking te verbeteren, beheren en vernieuwen (Life Cycle Management).
Je fungeert als het primaire contactpunt voor de samenwerking voor alle interacties van eindgebruikers / functioneelbeheerders en derde partijen voor projecten en lijnactiviteiten. 

Verantwoordelijkheden:

De DevOps-er/Systeembeheeder ondersteunt bij:
 - De vertaling van de technische- en solutionarchitectuur naar concrete ICT oplossingen voor de LMS;
- beheer, test en integratie richtlijnen van bestaande LMS Meldkamers alsmede voor projecten op basis van een Hosted Shared Desktop (HSD) en Hosted VDI Desktop (HVD) alsmede de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie name;
 - Het gaat hierom implementaties van verschillende technische producten die dienen voor discovery, inventory, reconciliatie en software normalisatie;
- Inrichten van custom rapporten vanuit CMDB, het creëren van niet-standaard rapporten middels SQL en/of Excel;
- Automatiseren van standaard en custom rapportages vanuit CMDB. Het middel een geautomatiseerd systeem laten bezorgen van rapportages aan end users/key users en/of management. Denk hierbij aan Mail, Cloud functionaliteiten;
- Participeert in consignatiediensten;
- Verhelpen en voorkomen van verstoringen voor de landelijke LMS werkplekken;

Vakmatige taken:
 - Je ressorteert onder een lead engineer binnen het LMS Werk Plekken Team
 - Aanspreekpunt en vraagbaak voor projectleiders;
- Aanspreekpunt en vraagbaak voor andere beheerders en systeemspecialisten;
- Stelt realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen;
- Bedenkt oplossingen om een geautomatiseerde werkwijze te kunnen hanteren dit kan d.m.v. tooling zoals powershell scripts;

 - Vervaardigt samen met testengineers realisatie testplannen en voert unit en geïntegreerde realisatietesten uit;
 - Verzorgt de documentatie van de ontwikkelingen en wijzigingen;
 - Handelt realisatieproblemen af;
- Adviseert architectuur en productmanagement vanuit ontwerpperspectief;
- Controleert of de diverse ontwerpen op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden;
 - Verwerkt gevonden problemen in nieuwe releases;
- Maakt producten van externe leveranciers gereed voor integratie en test in de release;
- Geeft input / assisteert bij het opstellen van planningen en implementaties;
- Verwerkt gevonden problemen in nieuwe releases;
- Helpt mede vorm te geven aan de invulling van het beheeraspect;
- Het opleveren van een einddocument waarmee de eindgebruiker informatie tot zijn beschikking krijgt over hoe het e.e.a. is ingericht en te gebruiken is, hoe eventueel nieuwe onderdelen conform de nieuwe gebruikt kunnen worden. Maar ook om het inrichten en automatiseren van processen;
 - Je bent in staat om een Statement of Work (SOW’s) samen te stellen waarin scope afspraken opgenomen zijn  (voor eventueel functioneel uitbreiding).

Contacten:
Intern met beheer, projectorganisatie en productmanagement en extern met name leveranciers

Opleiding:
- Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO niveau, in de richting van ICT/ informatica.
- Minimaal MCSA / MCSE gecertificeerd. Je bent in bezit van een ITIL certificaat (minimaal foundation)

Werkervaring:
 - Minimaal 5 jaar werkervaring als senior systemebeheerder of een vergelijkbare rol.
- Kennis van en ervaring met Citrix XenApp/XenDesktop;
- Kennis van en ervaring met Microsoft Windows Server 2016
- Kennis en ervaring met Microsoft Windows 10 client os in enterprise omgevingen;
- Kennis en ervaring met Microsoft Windows 10 deployment;
- Kennis en ervaring met Microsoft SCCM;
- Kennis van en ervaring met Microsoft Windows Server 2016R2 en hoger;
 - Kennis van en ervaring met Microsoft  Azure en of Windows 365
 - Kennis van en ervaring met applicatievirtualisatie Microsoft App-V en (Res) Ivanti Workspace Manager;
- Het schrijven en implementeren van (powershell) scripts t.b.v. VDI, Desktop en Server omgevingen;
 - Troubleshooting bij problemen m.b.t. de agent technologie voor wat betreft genoemde technologieën.

Competenties Algemene Kerncompetenties:
- Samenwerken - Flexibel gedrag
 - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands / Engels)
 - Mondelinge presentatie (Nederlands / Engels) Bijzondere Kerncompetenties
- Adviesvaardigheden
 - Kwaliteitsbewust

Locatie

Utrecht

Contact

E: support@shaerp.nl
T: +31 183 510 700